Syntheseklas

De Syntheseklas is een soort brug tussen de basisschool en het voorgezet onderwijs. Het tempo van de lessen en de begeleiding worden aangepast op de persoonlijke behoeften van de leerling. De Syntheseklas is voor leerlingen met vmbo basis- en kaderniveau (leerjaar 1 en 2). Het is een klas met maximaal 12 leerlingen en een vaste docent voor de theorievakken. De klas is gehuisvest bij het Commanderij College en het Vakcollege Helmond. In de beschermde omgeving van de Syntheseklas leren de leerlingen wat er van hen verwacht wordt en hoe ze zich kunnen aanpassen aan de nieuwe schoolomgeving. Na verloop van tijd stapt de leerling over naar een gewone vmbo-klas. Dit gaat per vak en elke leerling doet dit in zijn of haar tempo. Het is de bedoeling dat na anderhalf jaar de overstap naar elk vak is gemaakt. Het laatste half jaar van de Syntheseklas bestaat uit persoonlijke begeleiding en nazorg.
In de brochure voor ouders en leerlingen is meer informatie over de Syntheseklas te vinden.

Ervaringen van leerlingen

  • "Top dat ik alvast mag oefenen met schakelen naar praktijkvakken. Zo kan ik alvast testen of het lukt."

    Giovanni (13)
    Leerling Syntheseklas
  • "Fijn dat ik hier ben en een tweede kans heb gehad om naar een gewone school te gaan."

    Luna (12)
    Leerling Syntheseklas