Over ons

Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland VO is op 1 augustus 2013 gestart met passend onderwijs.Onze visie is dat wij elke leerling in onze regio de best mogelijk passend onderwijsplaats bieden. Om het voor elkaar te krijgen dat alle leerlingen passend onderwijs kunnen volgen, werken alle voorgezet onderwijs scholen, scholen voor speciaal onderwijs en de (deel) gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Laarbeek, Helmond en Someren nauw samen.

Doelstelling

Het SWV zet zich in zodanig onderwijs te bieden aan alle leerlingen opdat ze hun schoolloopbaan bij voorkeur gediplomeerd en met een startkwalificatie kunnen afsluiten. Als een startkwalificatie niet haalbaar blijkt, bereiden de scholen leerlingen voor op een arbeidsplaats of dagbesteding in de regio. Alles met het doel dat jongeren actief en zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. Het SWV richt zich op de onderwijsondersteuning die leerlingen en leraren nodig hebben om aan deze doelstelling bij te dragen.