Onze werkwijze

SWV Helmond-Peelland VO is een samenwerkingsverband passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. Met de invoering van de Wet passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgezet. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs.

SWV Helmond-Peelland VO wordt gevormd door de scholen gehuisvest in de volgende gemeenten:

AstenBoekelDeurne
Geldrop-MierloGemert-Bakel

Helmond

Heeze-Leende*LaarbeekSomeren

*Alleen postcode 5591 valt onder SWV Helmond-Peelland VO

De gezamenlijke scholen binnen deze gemeenten vormen het samenwerkingsverband. De scholen zijn voor SWV Helmond-Peelland VO het aanspreekpunt. Wanneer een school vastloopt met een leerling binnen het onderwijs, neemt de ondersteuningscoördinator van de school contact op met SWV Helmond-Peelland VO. De Adviescommissie toewijzingen (ACT) gaat dan samen met school en ouders (en leerling) bekijken welke hulp passend is. De ACT stelt vervolgens een advies op voor het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO. Nadat het bestuur een besluit heeft genomen, kan het advies worden opgevolgd.