Privacy

SWV Helmond-Peelland VO draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt, vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld wordt. In onderstaande documenten leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot privacy, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@peellandvo.nl of via 0492-792 895.