Vmbo-special

Vmbo-special is een klas voor leerlingen met vmbo basis- en kaderniveau in leerjaar 3 en 4. In deze klas zitten 12 tot 15 leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De leerlingen volgen theorielessen in een beschermde setting en volgen de praktijklessen in een reguliere setting. De Vmbo-special is gehuisvest bij het Vakcollege Helmond. De Vmbo-special biedt een beschermde omgeving waarin de leerling met plezier en succes het vmbo kan afronden. In de brochure voor ouders en leerlingen is meer informatie over Vmbo-special te vinden.

  • "Als ze op mijn volgende school niet naar me willen luisteren, geef ik gewoon het nummer van de mentor van de Vmbo-special. Die luistert tenminste wel."

    Sarah (15)
    Leerling Vmbo-special
  • "Sinds de Vmbo-special leer ik veel meer dingen die ik niet kan, maar hierdoor wordt wat ik wel kan, er veel leuker door."

    Roy (15)
    Leerling Vmbo-special