Adviescommissie toewijzigingen (ACT)

De Adviescommissie toewijzingen (ACT) is een onafhankelijke deskundigencommissie verbonden aan SWV Helmond-Peelland VO. De ACT gaat over onderwijsondersteuning.

 • De ACT bestaat uit minimaal twee personen: een voorzitter en een gedragsdeskundige (orthopedagoog);
 • De ACT stelt het belang van de leerling voorop. Het doel is voor de leerling de best mogelijke onderwijsondersteuning te vinden;
 • De ACT vindt het belangrijk dat de leerling op de eigen school verder kan. Als dat niet mogelijk is, stelt de commissie andere oplossingen voor;
 • De ACT adviseert het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO, dat vervolgens een besluit neemt;
 • Gesprekken met de ACT vinden op woensdag plaats. De ACT plant deze gesprekken en nodigt mensen uit. In verband met strakke planning kunnen datum en tijdstip in principe niet veranderd worden.

Verwachtingen

Dit mogen ouders van SWV Helmond-Peelland VO verwachten:

 • Een serieuze gesprekspartner als het gaat om onderwijsondersteuning;
 • Open en heldere communicatie naar zowel ouders en leerling als de school.

Dit verwachten wij van ouders:

 • Open houding voor alle mogelijkheden om de leerling te ondersteunen;
 • Positieve samenwerking;
 • De bereidheid informatie te delen.

Voorbereiding op het gesprek

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een ACT-gesprek? Op deze manier kunt u zich voorbereiden:

 • We vinden het fijn als de leerling aansluit bij het gesprek. De leerling kan dan zijn of haar eigen wensen en ideeën uitspreken;
 • Als ouders het prettig vinden, kunnen zij iemand meenemen naar het gesprek. Dit mag maximaal één persoon zijn;
 • De school zorgt ervoor dat ouders inzage hebben in het dossier van de leerling. Ouders kunnen hierin aangeven wat zij ervan vinden.

Het gesprek

De meeste gesprekken vinden digitaal plaats. Soms is dit op locatie. Bij het gesprek zijn aanwezig:

 • De ouder(s), eventueel met de leerling en een persoon ter ondersteuning;
 • De ondersteuningscoördinator van de school, meestal samen met een medewerker die goed bekend is met de leerling;
 • Minimaal twee leden van de ACT;
 • Soms sluit een jeugdprofessional van de gemeente aan.

Het gesprek duurt maximaal een half uur. In dit gesprek gaat het over wat er aan de hand is, wat de school al heeft gedaan en welke ondersteuning nodig en beschikbaar is. Het doel is te komen tot een voorstel waarmee iedereen akkoord gaat. Er bestaan verschillende vormen van aanvullende ondersteuning. Dit kan hulp op de eigen school zijn, maar soms ook een overstap naar een andere school of een tussenvorm.

Na het gesprek

Als er na de bespreking een advies is opgesteld, dan stuurt de ACT dit naar het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO. Deze beoordeelt het advies op twee punten:

 • Is het inhoudelijk voldoende onderbouwd?
 • Past het binnen de uitgangspunten en afspraken binnen het samenwerkingsverband?

Binnen twee weken neemt het bestuur een besluit. Ouders en school ontvangen hierover een e-mail van SWV Helmond-Peelland VO. Als ouders en school er tijdens het gesprek niet uitkomen, vraagt de ACT aan beide partijen om opnieuw met elkaar om tafel te gaan zitten.

Goed om te weten

 • De ACT maakt voorafgaand aan het gesprek geen afspraken met school;
 • Situaties kunnen ingewikkeld zijn. We zoeken naar de best mogelijk passende ondersteuning;
 • Soms is aanvullend onderzoek nodig;
 • Soms stelt de ACT vast dat de school zelf nog wat kan doen. Dat gebeurt dan eerst;
 • Soms adviseert de ACT geen onderwijshulp, maar een andere vorm van hulp. In dat geval verwijst de ACT naar organisaties die zich daarmee bezighouden.