Schrijf je nu in voor de SWV Academie op donderdag 2 februari 2023

Donderdag 2 februari 2023 (15.30 – 20.00 uur) vindt de vijfde bijeenkomst van de SWV Academie plaats. Het thema is ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en partnerschap.

Waarom investeren in ouderbetrokkenheid? Kinderen en jongeren ontwikkelen zich dan beter, maar ook omdat het je als professional of vrijwilliger energie, plezier en meestal ook tijd oplevert. Meer ouderbetrokkenheid betekent niet per se dat ouders meer (thuis) moeten doen, vaker moeten komen of dat er meer contact met ouders moet zijn. Ouderbetrokkenheid gaat vooral over je eigen opvattingen en overtuigingen over ouders en kennis van bepaalde psychologische processen. Dit gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, net zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met leerlingen. Werken aan ouderbetrokkenheid is vooral werken aan je eigen beroepshouding en -kennis. Die basis moet op orde zijn.

Schrijf je snel in!

Toegang tot de SWV Academie is kosteloos. Na aanmelding rekenen we op jouw komst. Als je je na aanmelding afmeldt of niet aanwezig bent, brengen we 50 euro in rekening.

Programma

15.30 Inloop met koffie/thee
16.00 Welkom en uitleg SWV Academie
16.10 Een korte inleiding door Peter de Vries
16.15 Deelnemers gaan aan de slag: 'Wat is een ideale ouder?'
16.45 Motiverende inleiding door Peter de Vries
17.30 Deelnemers gaan aan de slag
18.00 Diner
19.00 Regietheater
20.00 Einde