Onderwijs Transparant

Schrijf je nu in voor de SWV Academie op donderdag 9 juni 2022!

Donderdag 9 juni 2022 (15.30 – 20.00 uur) vindt de derde bijeenkomst van de SWV Academie plaats. Het thema is ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en partnerschap.

Waarom investeren in ouderbetrokkenheid? Omdat kinderen en jongeren zich dan beter ontwikkelen, maar ook omdat het je als professional of vrijwilliger energie, plezier en meestal ook tijd oplevert. Meer ouderbetrokkenheid betekent niet perse dat ouders meer (thuis) moeten doen, vaker moeten komen of dat er meer contact met ouders moet zijn. Ouderbetrokkenheid gaat vooral over je eigen opvattingen en overtuigingen over ouders, en over kennis van bepaalde psychologische processen. En dat gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met leerlingen. Werken aan ouderbetrokkenheid is vooral werken aan je eigen beroepshouding en -kennis, die basis moet op orde zijn.

Schrijf je snel in!

Voor iedere bijeenkomst is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Is deze bijeenkomst vol, dan kom je op de reservelijst en schuiven we jouw inschrijving automatisch door naar de volgende bijeenkomst (6 oktober 2022).
Let op: toegang tot de SWV Academie is kosteloos voor de deelnemers. Na aanmelding rekenen we op jouw komst. Als je je na aanmelding afmeldt of niet komt opdagen, brengen we 50 euroin rekening.

Programma

15.30 Inloop met koffie/thee
16.00 Welkom en uitleg SWV Academie
16.10 Een korte inleiding door Peter de Vries
16.15 Deelnemers gaan aan de slag: wat is een ideale ouder?
16.45 Motiverende inleiding Peter de Vries
17.30 Deelnemers gaan aan de slag
18.00 Diner
19.00 Regietheater
20.00 Einde